IRIS Token ICO (IRIS)

Below is the ICO (Initial Coin Offering) information for IRIS Token (IRIS).

Name:
IRIS Token
Symbol:
IRIS
Summary:
BlockChain Based Electronic Healthcare Record
ICO Start:
2018-07-01 (UTC)
ICO End:
2018-07-31 (UTC)
Back to TOP